Science Financing


Finanţarea pentru anul 2013

Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial nr. 263-269/853 din 21 decembrie 2012)

Hotărîrea CSȘDT nr. 238 din 20 decembrie 2012 cu privire la repartizarea volumului alocațiilor și cheltuielilor pentru sfera științei și inovării pe anul 2013

Anexele Hotărîrii CSȘDT nr. 238 din 20 decembrie 2012:

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa4 Anexa 5

 

Finanţarea pentru anul 2012

Ordin nr. 19 din 16.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a bugetelor pe programe

Raportul despre executarea programului (Formularul 2PR) 

Finanţarea pentru anul 2011

Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 52 din 31.03.2011 (Monitorul Oficial nr. 63-64/151 din 20.04.2011)

Hotărârea CSŞDT al AŞM "Cu privire la repartizarea alocaţiilor şi cheltuielilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011" nr. 66 din 21.04.2010.

Anexe la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 66 din 21.04.2011

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9

Finanţarea pentru anul 2010

LEGEA bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12.2009 (Monitorul Oficial nr.193-196/619 din 29.12.2009)

Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (Monitorul Oficial nr.19-21/79 din 03.02.2009)

Hotîrîrea CSŞDT al AŞM "Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2010", nr. 205 din 24.12.2009.

Anexe la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 205 din 24.12.2009

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8