Asambleea


 Asambleea Academiei de Stiinte a Moldovei este organul suprem de conducere al Academiei de Stiinte. Asambleea este constituita din: membri titulari; membri corespondenti; 78 de doctori habilitati, alesi pentru o perioada de 4 ani (dar cel mult pentru doua termene consecutive), de adunarile sectiilor, ce reprezinta comunitatea stiintifica din Republica Moldova.

 

Articolul 81 al Codului cu privire la stiinta si inovare al RM.

 

1. Organul suprem de conducere al Academiei de Stiinte este Asambleea Academiei de Stiinte (in continuare – Asamblee), constituita din:

- membri titulari

- membri corespondenti

- doctorii habilitati

 

a) aproba Statutul Academiei de Stiinte;
b) alege presedintele Academiei de Stiinte si, la propunerea acestuia, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul stiintific general;
c) aproba o data in 4 ani Acordul de parteneriat;
d) aproba politica Academiei de Stiinte in sfera stiintei si inovarii, promoveaza strategia acestei politici;
e) aproba, la propunerea presedintelui Academiei de Stiinte, reprezentantii sectiilor in Asambleie si alege reprezentantii comunitatii stiintifice, inclusiv ai institutiilor de invatamint superior, in Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica;
f) examineaza si se pronunta asupra raportului anual privind rezultatele activitatii in sfera stiintei si inovarii din tara si activitatea subdiviziunilor Academiei de Stiinte;
g) identifica directiile strategice in sfera stiintei si inovarii.