Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat


Telefon:  (0373 22) 57 74 01
E-mail:  chekanu[at]yahoo.com
Data naşterii:  1953-01-22
Specialitatea:  logica matematică, algebra şi teoria numerelor
Secţia Naturale și Exacte