Botnari Vasile, doctor habilitat


Data naşterii:  1952-01-30
Secţia Ştiinţe ale Vieţii