Arîcu Aculina, doctor habilitat


Telefon:  +373(22) 73 99 63
E-mail:  [email protected], [email protected]
Data naşterii:  1959-06-11
Specialitatea:  Chimie organică
Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti