Eremia Nicolae, doctor habilitat


Data naşterii:  1950-10-30
Specialitatea:  Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Secţia Agricole