Eremia Nicolae, doctor habilitatus degree


Date of birth:  1950-10-30
Speciality:  Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Division Agricole