Eremia Nicolae, доктор хабилитат


Дата рождения:  1950-10-30
Специальнсть:  Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Отдел Agricole