Oleșciuc Valentin, doctor habilitat


Data naşterii:  1947-05-07
Specialitatea:  Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
Secţia Inginerești și Tehnologice