Oleșciuc Valentin, doctor habilitatus degree


Date of birth:  1947-05-07
Speciality:  Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
Division Inginerești și Tehnologice