Oleșciuc Valentin, доктор хабилитат


Дата рождения:  1947-05-07
Специальнсть:  Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
Отдел Inginerești și Tehnologice