Țaran Nicolae, doctor habilitat


Data naşterii:  0000-00-00
Specialitatea:  Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Secţia Agricole