Țigănaș Vasile, doctor habilitat


Data naşterii:  1940-03-15
Specialitatea:  Ameliorarea şi producerea seminţelor
Secţia Agricole