Țigănaș Vasile, doctor habilitatus degree


Date of birth:  1940-03-15
Speciality:  Ameliorarea şi producerea seminţelor
Division Agricole