Țigănaș Vasile, доктор хабилитат


Дата рождения:  1940-03-15
Специальнсть:  Ameliorarea şi producerea seminţelor
Отдел Agricole