Chistruga Boris, doctor habilitatus degree


Date of birth:  1953-11-05
Speciality:  Economie politică; relaţii economice internaţionale
Division Sociale și Economice