Chistruga Boris, доктор хабилитат


Дата рождения:  1953-11-05
Специальнсть:  Economie politică; relaţii economice internaţionale
Отдел Sociale și Economice