Levițchi Oleg, doctor habilitat


Data naşterii:  1956-05-26
Specialitatea:  Arheologie
Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte