Stepanov Georgeta, doctor habilitat


Data naşterii:  0000-00-00
Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte