Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.06 și 08.07 Patrimoniul național și dezvoltare a societății


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 15.817.06.19FLiteratura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest   Descarcă Dr. Șleahtițchi MariaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
2 15.817.06.08F Cercetări enciclopedice în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere    Descarcă dr. hab. MANOLACHE Aviz 1
 
3 15.817.06.09FPresa basarabeană în perioada antebelică și interbelică   Descarcă Dr. hab. Cereteu Igor Aviz 1
 
4 15.817.06.09AIstoria științei academice din Republica Moldova cu elemente de scientometrie: studii, documente și materiale (1946–2016)   Descarcă Dr. Xenofontov Ion Aviz 1
 
5 15.817.06.10FRedimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional   Descarcă Dr. hab. Burian AlexandruInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice Aviz 1
 
6 15.817.06.20FCentre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto- nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr.   Descarcă Dr. Niculiță IonUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
7 15.817.06.21FPoliticile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei î dezvoltarea statului de origine   Descarcă Dr. hab. Moșneaga ValeriuUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
8 15.817.06.22FValorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse istorico-religioase)   Descarcă Dr. Gumenâi IonUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
9 15.817.06.23FConcepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii   Descarcă dr. hab. Guţu VladimirUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
10 15.817.06.24FIstoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii:Universitatea de Stat din Moldova   Descarcă Dr. hab. Eremia IonUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
11 15.817.06.06AInterferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată. Aspecte interculturale, experienţe locale şi strategii de intervenţie   Descarcă Dr. Cojocaru NataliaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
12 15.817.06.07AStudiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea   Descarcă Dr. hab. Condrea IraidaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
13 15.817.06.14FIncluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior   Descarcă Dr. hab. Racu AureliaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
14 15.817.06.15FFormarea cadrelor didactice pentru cercetarea și renovarea paradigmei educației contemporane   Descarcă Dr. hab. Borozan MaiaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
15 15.817.06.16FPolitică şi societate în Ţara Moldovei şi Basarabia în context european   Descarcă Dr. Chicu SilviaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
16 15.817.06.17FPatrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional   Descarcă Dr. Ursu ValentinaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
17 15.817.06.18FDezvoltarea curriculară a cursurilor opţionale pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu   Descarcă Dr. Cartaleanu TatianaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
18 15.817.06.19ADezvoltarea competenţelor profesionale la cadrele didactice şi manageriale preuniversitare în tehnologia e-Educaţie de formare continuă   Descarcă Dr. Cojocaru ValentinaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
19 15.817.06.20AModele interdisciplinare de resocializare a minorilor delicvenți   Descarcă Dr. Vîrlan MariaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
20 15.817.06.21AFormarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență   Descarcă Dr. Stamatin OtiliaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Aviz 1
 
21 15.817.06.10AStudiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor ştiinţifice în medii virtuale de învăţare activă   Descarcă Dr. CALALB MihailUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
22 15.817.06.11AMetodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică   Descarcă Dr.hab. Lupu IlieUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
23 15.817.06.12AStudiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile   Descarcă Dr. Mironov IonUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
24 15.817.06.23АModelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității   Descarcă Dr. Morari MarinaUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
25 15.817.06.24AManagementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național   Descarcă Dr. Bularga TatianaUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
26 15.817.06.25AOptimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar   Descarcă Dr. Zorilo LarisaUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
27 15.817.06.27ADirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă   Descarcă Dr. Zastînceanu LiubovUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
28 15.817.06.25FStrategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării europene a Republicii Moldova   Descarcă Dr. Aftimiciuc OlgaUniversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Aviz 1
 
29 15.817.06.26FAsigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)   Descarcă Dr. hab. Manolachi VeaceslavUniversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Aviz 1
 
30 15.817.06.30AMonitorizarea competitivității economice a Republicii Moldova în context regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de asociere cu Uniu   Descarcă Acad. Belostecinic GrigoreAcademia de Studii Economice a Moldovei Aviz 1
 
31 15.817.06.31AReconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova   Descarcă Dr. hab. Secrieru AngelaAcademia de Studii Economice a Moldovei Aviz 1
 
32 15.817.06.28ADezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european   Descarcă Dr. hab. Şavga LarisaUniversitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Aviz 1
 
33 15.817.06.04FReconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii   Descarcă Dr. hab. Pogolşa LiliaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei Aviz 1
 
34 15.817.06.15FEpistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii   Descarcă Dr. hab. Bolboceanu AglaidaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei Aviz 1
Aviz 2
 
35 15.817.06.15AStrategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi   Descarcă Dr. Marin MarianaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei Aviz 1
 
36 15.817.06.16AAsigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general   Descarcă Dr. Franţuzan LudmilaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei Aviz 1
 
37 15.817.06.17AElaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală- familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate   Descarcă Dr. Cara AngelaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei Aviz 1
 
38 15.817.06.18AAsigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calitătii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie   Descarcă Dr. Clichici VeronicaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei Aviz 1
 
39 15.817.06.22ARolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societăţii contemporane    Descarcă Dr. hab. Ploşniţa ElenaMuzeul Naţional de Istorie a Moldovei Aviz 1
 
40 15.817.06.33ASintezele ştiinţifice ale patrimoniului etnografic şi natural   Descarcă Dr. Buzilă VarvaraMuzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Aviz 1
 
41 15.817.06.08APatrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creația componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare   Descarcă Dr. Balaban LarisaAcademia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Aviz 1
 
42 15.817.06.01FInterferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor   Descarcă Dr. hab. Stăvilă TudorInstitutul Patrimoniului Cultural Aviz 1
 
43 15.817.06.02FStructuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă   Descarcă Dr. hab. Leviţki OlegInstitutul Patrimoniului Cultural Aviz 1
 
44 15.817.06.03F Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova    Descarcă Dr. Procop SvetlanaInstitutul Patrimoniului Cultural Aviz 1
 
45 15.817.06.06FDirecţii actuale în cercetarea limbii române   Descarcă Dr. Bărbuţă IonInstitutul de Filologie Aviz 1
 
46 15.817.06.07FEvoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în contextul european şi universal   Descarcă Acad. Cimpoi MihaiInstitutul de Filologie Aviz 1
 
47 15.817.06.32APortal de resurse lingvistice pentru limba română   Descarcă Dr. hab. Druţă IngaInstitutul de Filologie Aviz 1
 
48 15.817.06.11FModernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist European   Descarcă Dr. hab. Juc VictorInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice Aviz 1
 
49 15.817.06.12FDezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului European   Descarcă Dr. hab. Cușnir ValeriuInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice Aviz 1
 
50 15.817.06.13FConstituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană   Descarcă Dr. Mocanu VictorInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice Aviz 1
 
51 15.817.06.29FBasarabia sub dominaţia absolutismului ţarist şi tendinţa de emancipare naţională (1812-1918)   Descarcă Dr. Negru GheorgheInstitutul de Istorie Aviz 1
 
52 15.817.06.30FIntegrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere   Descarcă Dr. hab. Pascaru AnaInstitutul de Istorie Aviz 1
 
53 15.817.06.14AUnivers politic, cultural-spiritual și rural în Țara Moldovei de la medieval la modern (în context european)   Descarcă Acad. Eșanu AndreiInstitutul de Istorie Aviz 1
 
54 15.817.06.01AAbordarea multidisciplinară a capitalului uman şi dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi dezvoltarea în Republica Moldova   Descarcă Dr. hab. Gagauz OlgaInstitutul Naţional de Cercetări Economice Aviz 1
 
55 15.817.06.02AElaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului   Descarcă Dr. Perciun RodicaInstitutul Naţional de Cercetări Economice Aviz 1
 
56 15.817.06.03AElaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015-2018   Descarcă Dr. hab. Bajura FiodorInstitutul Naţional de Cercetări Economice Aviz 1
 
57 15.817.06.04AAnaliza şi prognozarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova   Descarcă Dr. Cara OlegInstitutul Naţional de Cercetări Economice Aviz 1
 
58 15.817.06.05AArmonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa   Descarcă Dr. hab. Aculai ElenaInstitutul Naţional de Cercetări Economice Aviz 1
 
59 15.817.06.27FLimba şi folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova   Descarcă Dr. Spînu StelaUniversitatea de Stat "Dimitrie Cantemir" Aviz 1
 
60 15.817.06.13APlatforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM   Descarcă Dr. Cojocaru IgorInstitutul de Dezvoltare a Societatii Informationale Aviz 1
Aviz 2
 
61 15.817.06.28FManagementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană   Descarcă Dr. Tofan TatianaAcademia de Administrare Publică Aviz 1
 
62 15.817.06.29AConsolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană   Descarcă Dr. Șaptefrați TatianaAcademia de Administrare Publică Aviz 1