Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.06 și 08.07 Patrimoniul național și dezvoltare a societății


Шифр
проекта
Название проекта Директор
проекта
Организация
исполнитель
Raport/
Aviz
1 15.817.06.19FLiteratura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest   Cкачать Dr. Șleahtițchi MariaГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
2 15.817.06.08F Cercetări enciclopedice în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere    Cкачать dr. hab. MANOLACHE Уведомление 1
 
3 15.817.06.09FPresa basarabeană în perioada antebelică și interbelică   Cкачать Dr. hab. Cereteu Igor Уведомление 1
 
4 15.817.06.09AIstoria științei academice din Republica Moldova cu elemente de scientometrie: studii, documente și materiale (1946–2016)   Cкачать Dr. Xenofontov Ion Уведомление 1
 
5 15.817.06.10FRedimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional   Cкачать Dr. hab. Burian AlexandruИнститут юридических и политических исследований Уведомление 1
 
6 15.817.06.20FCentre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto- nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr.   Cкачать Dr. Niculiță IonГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
7 15.817.06.21FPoliticile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei î dezvoltarea statului de origine   Cкачать Dr. hab. Moșneaga ValeriuГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
8 15.817.06.22FValorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse istorico-religioase)   Cкачать Dr. Gumenâi IonГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
9 15.817.06.23FConcepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii   Cкачать dr. hab. Guţu VladimirГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
10 15.817.06.24FIstoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii:Universitatea de Stat din Moldova   Cкачать Dr. hab. Eremia IonГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
11 15.817.06.06AInterferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată. Aspecte interculturale, experienţe locale şi strategii de intervenţie   Cкачать Dr. Cojocaru NataliaГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
12 15.817.06.07AStudiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea   Cкачать Dr. hab. Condrea IraidaГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
13 15.817.06.14FIncluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior   Cкачать Dr. hab. Racu AureliaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
14 15.817.06.15FFormarea cadrelor didactice pentru cercetarea și renovarea paradigmei educației contemporane   Cкачать Dr. hab. Borozan MaiaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
15 15.817.06.16FPolitică şi societate în Ţara Moldovei şi Basarabia în context european   Cкачать Dr. Chicu SilviaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
16 15.817.06.17FPatrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional   Cкачать Dr. Ursu ValentinaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
17 15.817.06.18FDezvoltarea curriculară a cursurilor opţionale pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu   Cкачать Dr. Cartaleanu TatianaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
18 15.817.06.19ADezvoltarea competenţelor profesionale la cadrele didactice şi manageriale preuniversitare în tehnologia e-Educaţie de formare continuă   Cкачать Dr. Cojocaru ValentinaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
19 15.817.06.20AModele interdisciplinare de resocializare a minorilor delicvenți   Cкачать Dr. Vîrlan MariaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
20 15.817.06.21AFormarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență   Cкачать Dr. Stamatin OtiliaГосударственный Педагогический Университет Молдовы „Ion Creanga” Уведомление 1
 
21 15.817.06.10AStudiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor ştiinţifice în medii virtuale de învăţare activă   Cкачать Dr. CALALB MihailГосударственный Университет в Тирасполе Уведомление 1
 
22 15.817.06.11AMetodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică   Cкачать Dr.hab. Lupu IlieГосударственный Университет в Тирасполе Уведомление 1
 
23 15.817.06.12AStudiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile   Cкачать Dr. Mironov IonГосударственный Университет в Тирасполе Уведомление 1
 
24 15.817.06.23АModelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității   Cкачать Dr. Morari MarinaГосударственный Университет имени Алеку Руссо в Бельцах Уведомление 1
 
25 15.817.06.24AManagementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național   Cкачать Dr. Bularga TatianaГосударственный Университет имени Алеку Руссо в Бельцах Уведомление 1
 
26 15.817.06.25AOptimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar   Cкачать Dr. Zorilo LarisaГосударственный Университет имени Алеку Руссо в Бельцах Уведомление 1
 
27 15.817.06.27ADirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă   Cкачать Dr. Zastînceanu LiubovГосударственный Университет имени Алеку Руссо в Бельцах Уведомление 1
 
28 15.817.06.25FStrategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării europene a Republicii Moldova   Cкачать Dr. Aftimiciuc OlgaГосударственный Университет Физической Культуры и Спорта Уведомление 1
 
29 15.817.06.26FAsigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)   Cкачать Dr. hab. Manolachi VeaceslavГосударственный Университет Физической Культуры и Спорта Уведомление 1
 
30 15.817.06.30AMonitorizarea competitivității economice a Republicii Moldova în context regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de asociere cu Uniu   Cкачать Acad. Belostecinic GrigoreЭкономическая Aкадемия Pеспублики Mолдова Уведомление 1
 
31 15.817.06.31AReconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova   Cкачать Dr. hab. Secrieru AngelaЭкономическая Aкадемия Pеспублики Mолдова Уведомление 1
 
32 15.817.06.28ADezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european   Cкачать Dr. hab. Şavga LarisaUniversitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Уведомление 1
 
33 15.817.06.04FReconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii   Cкачать Dr. hab. Pogolşa LiliaНаучный институт просвещения Уведомление 1
 
34 15.817.06.15FEpistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii   Cкачать Dr. hab. Bolboceanu AglaidaНаучный институт просвещения Уведомление 1
Уведомление 2
 
35 15.817.06.15AStrategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi   Cкачать Dr. Marin MarianaНаучный институт просвещения Уведомление 1
 
36 15.817.06.16AAsigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general   Cкачать Dr. Franţuzan LudmilaНаучный институт просвещения Уведомление 1
 
37 15.817.06.17AElaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală- familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate   Cкачать Dr. Cara AngelaНаучный институт просвещения Уведомление 1
 
38 15.817.06.18AAsigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calitătii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie   Cкачать Dr. Clichici VeronicaНаучный институт просвещения Уведомление 1
 
39 15.817.06.22ARolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societăţii contemporane    Cкачать Dr. hab. Ploşniţa ElenaНациональной музей археологии и истории Молдовы сего филиалами Уведомление 1
 
40 15.817.06.33ASintezele ştiinţifice ale patrimoniului etnografic şi natural   Cкачать Dr. Buzilă VarvaraНациональный музей этнографии и природоведения сего филиалами Уведомление 1
 
41 15.817.06.08APatrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creația componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare   Cкачать Dr. Balaban LarisaАкадемия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств Уведомление 1
 
42 15.817.06.01FInterferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor   Cкачать Dr. hab. Stăvilă TudorИнститут культурного наследия Уведомление 1
 
43 15.817.06.02FStructuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă   Cкачать Dr. hab. Leviţki OlegИнститут культурного наследия Уведомление 1
 
44 15.817.06.03F Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova    Cкачать Dr. Procop SvetlanaИнститут культурного наследия Уведомление 1
 
45 15.817.06.06FDirecţii actuale în cercetarea limbii române   Cкачать Dr. Bărbuţă IonИнститут филологии Уведомление 1
 
46 15.817.06.07FEvoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în contextul european şi universal   Cкачать Acad. Cimpoi MihaiИнститут филологии Уведомление 1
 
47 15.817.06.32APortal de resurse lingvistice pentru limba română   Cкачать Dr. hab. Druţă IngaИнститут филологии Уведомление 1
 
48 15.817.06.11FModernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist European   Cкачать Dr. hab. Juc VictorИнститут юридических и политических исследований Уведомление 1
 
49 15.817.06.12FDezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului European   Cкачать Dr. hab. Cușnir ValeriuИнститут юридических и политических исследований Уведомление 1
 
50 15.817.06.13FConstituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană   Cкачать Dr. Mocanu VictorИнститут юридических и политических исследований Уведомление 1
 
51 15.817.06.29FBasarabia sub dominaţia absolutismului ţarist şi tendinţa de emancipare naţională (1812-1918)   Cкачать Dr. Negru GheorgheИнститут истории Уведомление 1
 
52 15.817.06.30FIntegrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere   Cкачать Dr. hab. Pascaru AnaИнститут истории Уведомление 1
 
53 15.817.06.14AUnivers politic, cultural-spiritual și rural în Țara Moldovei de la medieval la modern (în context european)   Cкачать Acad. Eșanu AndreiИнститут истории Уведомление 1
 
54 15.817.06.01AAbordarea multidisciplinară a capitalului uman şi dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi dezvoltarea în Republica Moldova   Cкачать Dr. hab. Gagauz OlgaНациональный институт экономических исследовний Уведомление 1
 
55 15.817.06.02AElaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului   Cкачать Dr. Perciun RodicaНациональный институт экономических исследовний Уведомление 1
 
56 15.817.06.03AElaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015-2018   Cкачать Dr. hab. Bajura FiodorНациональный институт экономических исследовний Уведомление 1
 
57 15.817.06.04AAnaliza şi prognozarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova   Cкачать Dr. Cara OlegНациональный институт экономических исследовний Уведомление 1
 
58 15.817.06.05AArmonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa   Cкачать Dr. hab. Aculai ElenaНациональный институт экономических исследовний Уведомление 1
 
59 15.817.06.27FLimba şi folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova   Cкачать Dr. Spînu StelaУниверситет Академии наук Молдовы Уведомление 1
 
60 15.817.06.13APlatforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM   Cкачать Dr. Cojocaru IgorГП Институт Pазвития Информационного Oбщества Уведомление 1
Уведомление 2
 
61 15.817.06.28FManagementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană   Cкачать Dr. Tofan TatianaАкадемия государственного управления и местного самоуправления Уведомление 1
 
62 15.817.06.29AConsolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană   Cкачать Dr. Șaptefrați TatianaАкадемия государственного управления и местного самоуправления Уведомление 1