Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale

Proiecte comune de cercetare între Academia de Știință a Moldovei și Ucraina 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.80013.5007.01/UaDezvoltarea instrumentarului pentru modelarea strategiilor de atenuare ale dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism (DIMSAD).   Descarcă Dr. hab. Cojocaru SvetlanaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe exacte şi inginereşti) Aviz 1
 
2 17.80013.5007.05/UaGrupele economic importante de himenoptere parazitare (Hymenoptera) și gazdele lor în bazinul Nistrului Mijlociu.   Descarcă Dr. Calestru LiviaInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
3 17.80013.5107.08/ UaDiagnosticul maladiilor rădăcinii grâului.   Descarcă Dr. Deaghileva AngelaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Aviz 1
 
4 17.80013.5107.09/UaLegitățile agrogeochimice de migrare și acumulare a metalelor grele în solurile aluviale irigate din lunca Nistrului și Niprului.   Descarcă Dr. Leah TamaraInstitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” Aviz 1
 
5 17.80013.5007.02/UaNanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii plantelor agricole.   Descarcă Dr. hab. Lupașcu TudorInstitutul de Chimie Aviz 1
 
6 17.80013.16.02.04/UaGrafenul și nanostructurile grafen/Au pentru spectroscopia superficială amplificată Raman și managementul termic eficient.   Descarcă Dr. Nica DenisUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
7 16.80013.5007.03/UaSinteza, proprietățile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici   Descarcă Dr. Kravțov VictorInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
8 17.80013.5007.03/UaNoi materiale și structuri compozite funcționale pe bază de sticle calogenice și fotopolimeri pentru aplicații optice și optoelectronice.   Descarcă Dr. Achimova ElenaInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
9 17.80013.5807.06/UaControlul fluxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor, bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CON   Descarcă Dr. Zaițev DmitriiInstitutul de Energetica Aviz 1
 
10 17.80013.16.06.10/UaUcraina și Moldova: memorie istorică comună, lecții și perspective   Descarcă Dr. Musteaţă SergiuInstitutul Patrimoniului Cultural Aviz 1