Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale

Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU, 2017-2019


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.80013. 5107.12/6233STCUElaborarea și aplicarea procedeelor agroecologice în gestionarea durabilă a insectelor dăunătoare pentru producerea tomatelor sănătoase (17.80013. 5107.12/6233STCU)   Descarcă Acad. Ion ToderașInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
2 17.80013. 5107.11/6225STCUMonitoringul molecular al celor mai importante boli fungice şi bacteriene în livezile de meri din Moldova   Descarcă Dr. Lidia TumanovaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Aviz 1
 
3 17.80013.8007.10/6245STCUForme farmaceutice solide multicomponente nanodimensionale inovatoare care conțin hexamminecobalt (III) cu proprietăți antivirale și antibacteriene    Descarcă Dr. hab. Fliur MacaevInstitutul de Chimie Aviz 1
Aviz 2
Aviz 3
 
4 17.80013.16.02.07/6219STCUComutatori moleculari optici și magnetici: perspective pentru aplicații practice   Descarcă Dr. hab. Sofia ClochișnerInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
Aviz 2
 
5 17.80013.5007.08/6222STCUNanoarhitecturi tri-dimensionale ierarhice hibride în baza aerogelurilor grafitice şi compuşilor semiconductori nanocristalini pentru aplicaţii multifuncţionale    Descarcă Dr. Eduard MonaicoUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
Aviz 2
Aviz 3
 
6 17.80013.5007.09/6229STCUSinteza și integrarea localizată a nanostructurilor de oxizi semiconductori pentru aplicații de detectare a gazelor și biomedicale    Descarcă Dr. hab. Oleg LupanUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
Aviz 2
Aviz 3