Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale

Programul BMBF Danube Regional Call pentru anii 2017-2019


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.820.5007.02/DanubeNetwork for informational methods in supporting persons predisposed to preventable strokes using common devices   Descarcă Mem. cor. Constantin GaindricInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1
Aviz 2
 
2 17.820.5007.01/DanubeThe Danube Nano Micro Facility Network   Descarcă Acad. Ion TighineanuUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
Aviz 2