Concursuri Expert on-line

2021-02-28
Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu
2020-12-31
Concurs general  Concurs de inregistrare a tuturor proiectelor pentru care nu exista concurs
2019-10-23
Program de Stat 2020-2023 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu
2017-05-19
Proiecte de modernizare a infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA 2017-2018 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 - RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de
2016-11-30
Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017 - PRELUNGIRE Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017. Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea
2016-09-05
Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2017 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi.Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor
2016-08-05
Concurs repetat al proiectelor din cadrul programului de stat (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat “Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol
2016-05-27
Proiecte din cadrul programelor de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:1.    „Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii
2016-05-27
Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în
2016-04-17
Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei pentru perioada 2016-2018 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare  şi Informatizare a Ucrainei (ASŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul
2016-04-01
Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică și Inovare din România Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de
2016-02-19
Proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016 Propunerea de proiect privind editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 va întruni
2016-01-22
Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016 CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi
2015-12-14
Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2016 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2016.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.Cerința
2015-10-16
Proiecte din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform Hotărîrii nr. 231 din 01 octombrie 2015,  anunţă extinderea termenului de depunere a proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 din cadrul programului de stat “Regenerare prin terapie celulară a
2015-09-18
Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2016-2017 CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat,  pentru anii 2016-2017.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în
2015-09-14
Water Works 2014 JPI ERA-NET Cofund Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect
2015-05-25
Programul „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE” În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova se lansează apelul pentru
2015-05-22
Proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINTE A MOLDOVEI anunţă concursul privind „Editarea Monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2015Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 va întruni următoarele
2015-05-15
Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015 CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi
2015-03-01
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2016-2017 Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCUandamp;ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru
2015-01-12
Proiecte pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană 2015 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene andquot;Suportul
2015-01-06
Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018, apel suplimentar Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 cu
2014-12-19
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015-2016 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015. Condiția obligatorie pentru participare la concurs este ca prin proiectul propus, agentul economic să introducă un serviciu, produs, proces nou,
2014-10-20
Proiecte de cercetare: AŞM (Moldova) - FRCFB (Belarus) pentru 2015-2016 Concurs comun de proiecte de cercetare: Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB) Centrul Proiecte Internaţionale anunţă cel de-al treilea concurs de proiecte de cercetare pentru 2015-2016 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB),
2014-10-13
Proiecte din cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor pentru anii 2015-2016 în cadrul următoarelor programe de stat:Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova – coordonator acad. Belostecinic Grigore;
2014-10-10
Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2015-2016 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016.Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de
2014-09-30
Proiecte de cercetare pentru mobilitate: AŞM (Moldova) - CNCI (Italia) pentru 2015-2016 Concursul comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate: Academia de Stiinte a Moldovei - Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI) Conform Hotărârii nr.124 al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM din 02 iunie 2014 „Cu privire la anunţarea concursului comun de proiecte de cercetare
2014-09-20
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2015-2016 Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada
2014-09-15
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2015 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
2014-07-28
Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018 APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018 Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în
2014-07-13
Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014 ANUNȚ privind concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014 cu volumul finanţării din bugetul de stat în mărime de până la
2014-06-20
Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 APEL - CONCURS EDITAREA MONOGRAFIILOR ŞTIINŢIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE) - 2014Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 va întruni următoarele condiţii: prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii
2014-06-03
Concepții ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor
2014-03-27
Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice - 2014  CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2014 I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii:a) la eveniment vor participa
2013-10-14
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2014 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
2013-09-15
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2014-2015 Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada
2013-07-26
Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2013 (extins) Condiţiile concursului a) prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale; b) să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din
2013-07-01
Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea
2013-06-17
Proiecte independente pentru tinerii cercetători - 2014 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru TINERII CERCETĂTORI      Proiectele vor fi finanțate din bugetul național. Administrarea concursului este în responsabilitatea Centrului pentru
2013-05-31
Proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene pentru perioada 2014-2015 APEL COMUN DE PROIECTE Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei I. Date generale Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucarinei (ANŞIIU) lansează Apelul
2013-02-12
Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2012 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2012   I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa
2012-12-07
Proiecte pentru anii 2014-2015 în cadrul programelor de stat Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat   Proiecte pentru anii 2013-2014 în cadrul următoarelor programe de stat:   1. Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – coordonator acad. Ion Ababii; 2. Implementarea tehnologiilor telemedicale în acordarea asistenţei medicale de urgenţă
2012-10-15
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2013 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
2012-10-13
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă 2013-2014 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă pentru următoarele domenii: Arheologie; Ftiziopneumologie; Dezvoltarea societăţii
2012-10-12
Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2013-2014 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 concursul:   Proiecte independente pentru tinerii cercetători: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35
2012-10-12
Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific 2013 -2014 (cu excepţia tehnicii de calcul) CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific, cu excepţia tehnicii de calcul: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de
2012-10-12
Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2013 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs: Organizarea manifestărilor ştiinţifice     A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa cel puţin trei
2012-10-05
Proiecte de cercetare în stiintele reale şi exacte 2013-2014 (Moldova-Belarus) Concursul proiectelor bilaterale cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între
2012-10-05
Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Italia) Concursul proiectelor bilaterale cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică
2012-10-05
Proiecte de cercetare 2013-2014 (Moldova-România) Concursul proiectelor bilaterale cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), în baza Programului de
2012-10-05
Proiecte de cercetare 2013-2014 (Moldova-Franţa) Concursul proiectelor bilaterale cu Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS)   Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS) lansează al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, în
2012-09-15
Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Germania) Concursul proiectelor bilaterale cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) lansează al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, în
2012-08-20
Concepţii de programe de stat 2013-2016 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următoarul concurs:   Concepţii de programe de stat.   Se vor considera prioritare concepţiile, ce vor reflecta soluţionarea problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi
2012-04-01
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012 Academia de Ştiinţe a Moldovei si Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012           Pot participa la concurs: organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării;  persoane juridice sau persoane fizice care practică activităţi de
2012-03-20
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2013-2014 Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCUandamp;ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru
2011-12-31
Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anul 2012 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor  independente pentru tineri cercetători pe anul 2012   Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de
2011-12-05
Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2012 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2012   Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de realizare a proiectului are o concepţie argumentată
2011-12-05
Proiecte din cadrul programelor de stat pe anul 2012 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pe anul 2012   Proiecte din cadrul următoarelor programe de stat: a) Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică; b) Dezvoltarea competitivităţii şi
2011-10-31
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2010 Condiţia obligatorie pentru participarea la concurs este garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (Hotărârea Guvernului nr.27 din 22.01.2009).
2011-05-31
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2012-2013 Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCUandamp;ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:1.      Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale
2011-05-30
Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2011 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 1 an.
2011-02-24
Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători pe anul 2011 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători pe anul 2011, conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Alocaţiile financiare pentru un proiect
2011-01-31
Proiecte TEMPUS pentru anul 2011-2014 Proiecte TEMPUS pentru anul
2011-01-01
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2010-2011 Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul
2010-12-31
Proiecte de inovare si transfer tehnologic pentru anul 2011   Academia de Ştiinţe a Moldovei Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011   în cadrul următoarelor direcţii strategice:   Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
2010-11-01
Concursul proiectelor pentru anul 2011 în cadrul următoarelor programe de stat Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani.   Costul unui proiect – până la 300,0 mii lei anual.   Prioritate vor avea proiectele cu o cofinanţare mai mare.   Scopul si obiectivele programelor de stat   Depunerea propunerilor de proiecte   Propunerile de proiecte din cadrul programelor de stat,
2010-10-13
Proiecte pentru program de colaborare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Consiliul Naţional de Cercetare din Italia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2011-2012 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) lansează primul Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi CNCI încheiat la data de 23 iunie 2010.   Scopul concursului este de a promova
2010-07-23
Proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru 2011-2014 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI lansează concursul proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă APEL deschis în perioada 1 mai – 3o iunie 2010, in conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare Participarea este deschisă
2010-06-13
Proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tineri cercetători 2010-2011 Propunerea de proiect va include următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe, în vîrstă de pînă la 35 de ani; b) la realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri, inclusiv nu mai puţin de 50 la sută masteranzi şi doctoranzi, în vîrstă de pînă la 30 de ani; c) baza
2010-04-30
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2011-2012 În conformitate cu „Acordul de colaborare între Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM)” se lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCUandamp;ASM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:1.    Biomedicina,
2010-04-02
Concurs comun AŞM - ANCS a propunerilor de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012 Concurs comun AŞM - ANCS a propunerilor de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012
2010-03-01
Proiecte pentru anul 2010 Proiecte pentru anul
2010-01-01
Programe de stat pentru anii 2010-2013 Programe de stat pentru anii
2009-11-01
Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru anul 2010-2011 Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru anul
2009-08-31
Proiecte de transfer tehnologic pentru anul 2010 Executorii proiectelor pot fi instituţiile acreditate în domeniul ştiinţei şi inovării. Condiţia obligatorie pentru participarea la concurs este garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi
2009-07-10
Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2010 Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul
2009-07-10
STCU andamp; AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2010-2011 Scopul acestui program este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare internaţională, la aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale. Cerinţele de
2009-06-13
Concursul comun a proiectelor de cercetare AŞM-FRCFB 2010-2011 Se anunţă concurs de proiecte de cercetare în următoarele disciplini ale ştiinţelor reale şi exacte: * (01) valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; * (02) biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; * (03) biotehnologii agricole,
2009-06-12
Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2010 Propunerea de proiect va include următoarele condiţii: a) echipa de realizare are o concepţie argumentată în ce priveşte contribuţia ei ulterioară la dezvoltarea domeniului ştiinţific în care activează, importanţa şi perspectivele cercetărilor ştiinţifice din cadrul laboratorului sau centrului în plan naţional şi
2009-06-10
Programe de stat pentru anii 2010-2012 Programe de stat pentru anii
2009-05-09
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării Proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării, conform următoarelor direcţii strategice: a) Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene (costul total al,
2009-04-29
Proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene pentru 2009-2010 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei anunţă concursul anului 2009 pentru a obţine susţinere financiară (granturi) în desfăşurarea cercetărilor fundamentale, ce prezintă interes comun pentru ambele Părţi, în următoarele domenii ştiinţifice: * Biomedicina,
2009-04-01
Proiecte nationale pentru anii 2010-2011 Proiecte nationale pentru anii
2009-04-01
Proiecte nationale pentru anul 2010 Proiecte nationale pentru anul
2008-11-01
Proiecte de transfer tehnologic pentru anii 2009-2010 Proiecte de transfer tehnologic pentru anii
2008-11-01
Proiecte de transfer tehnologic pentru anul 2009 Proiecte de transfer tehnologic pentru anul
2008-08-28
Proiecte dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania, aprobate pentru finanţare pe anul 2009 Proiecte dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania, aprobate pentru finanţare pe anul
2008-05-01
Proiecte Romano-Americane pentru anii 2009-2010 Proiecte Romano-Americane pentru anii
2008-04-01
Proiecte Romano-Germane pentru anii 2009-2010 Proiecte Romano-Germane pentru anii
2008-04-01
Proiecte nationale pentru anii 2009-2010 Proiecte nationale pentru anii
2008-04-01
Proiecte nationale pentru anii 2009-2012 Proiecte nationale pentru anii
2008-04-01
2008-04-01
Programe de stat pentru anii 2009-2010 Programe de stat pentru anii
2008-04-01
Proiecte nationale pentru anul 2009 Proiecte nationale pentru anul
2008-04-01
Proiecte nationale pentru anul 2009 Proiecte nationale pentru anul
2008-03-01
Proiecte de cercetare comune moldo-ruse pentru 2009-2010 Proiecte de cercetare comune moldo-ruse pentru
2008-03-01
Programe de stat pentru anii 2009-2012 Programe de stat pentru anii
2008-02-01
Proiecte pentru anii 2009-2010 Proiecte instituţionale pentru anii
2008-02-01
Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anii 2009-2010 Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anii