Contests and grants


BONUS EUROPEAN pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI)  lansează Apelul privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare  ORIZONT 2020.

Iniţiativa data este susţinută în cadrul Programului „Facilitarea participării Republicii Moldova în programele UE de cercetare şi dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”.
Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor  din sfera ştiinţei şi inovării al Republicii Moldova în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin oferirea unui suport financiar - BONUS EUROPEAN, în calitate de  apreciere a eforturilor depuse pentru elaborarea şi depunerea propunerilor de proiect.
BONUS-ul EUROPEAN va fi acordat în baza hotărîrii Comisiei Europene (CE) privind evaluarea proiectului depus la Programul ORIZONT 2020, conform următoarelor categorii:
1)      5 000 lei – în cazul depunerii unei propuneri de proiect la apelurile curente H2020 (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care confirmă depunerea propunerii de proiect şi eligibilitatea ei);
2)      10 000 lei – în cazul în care proiectul depus a trecut pragul (threshold) dar nu a obţinut finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care demonstrează motivul de respingere a propunerii de proiect);
3)      20 000 lei – în cazul în care propunerea de proiect cu participarea în consorţium a echipei din Republica Moldova obţine finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării şi Formular B completat pentru proiectul dat);
4)      50 000 lei – în cazul în care un proiect coordonat de către o organizaţie din RM obţine finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării şi Formular B completat pentru proiectul dat).
La BONUS-ul EUROPEAN pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei, bine precizate, şi care activează in cadrul organizatiilor din sferă ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, precum şi alţi participanţi în cadrul Programului ORIZONT 2020 din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc.
Propunerile pot fi înaintate pînă la 20 decembrie 2017. 
Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel la adresa:
Mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 433
Telefon de contact: 022 274534
 
Aceasta activitate este desfăşurată în baza  Hot. CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și
Decizia Consiliului de Administrare a implementării Programului RESINFRA  din data de 30.01.2017