Proiecte şi granturi


Apel de concurs multilateral în cadrul proiectului ERA.Net RUS Plus (2018-2020)

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă  lansarea  Apelului de Concurs multilateral în cadrul proiectului ERA.Net RUS Plus din 2 mai 2017. Academia de Ştiinţe a Moldovei a semnat pe data de 22.11.2012 o Scrisoare de Angajament privind participarea în acest proiect împreună cu alţi 20 de parteneri din sfera cercetare-inovare din 13 ţări (Austria, Regatul Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Letonia, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Elveţia,  Turcia, Bulgaria).
Scopul acestui proiect este de a stabili principii pentru crearea unor mecanisme stabile pentru finanţarea proiectelor comune de cercetare-inovare între statele membre ale UE, cele asociate şi Rusia, prin lansarea concursului unic comun în domeniul ştiinţei şi tehnologiei pe următoarele domenii:
  1. Nanotehnologii
  2. Mediu/Schimbări Climatice
  3. Sănătate
  4. Ştiinţe Sociale şi Umanistice
Concursul este anunţat într-o singură etapă.
Data limită de depunere a proiectelor este 4 iulie 2017.
 Graficul Apelului de concurs.
Publication of the Joint Call (step 1) 2 May 2017
Deadline for proposal submission (step 1) 4 July 2017 (+10 weeks)
Deadline for national eligibility check 28 July 2017 (+3 weeks)
Deadline for evaluation of ‘proposals’ 22 September 2017 (+8 weeks)
Rebuttal period – applicants may address evaluators’ comments 29 September 2017 (+1 week)
Meeting of the Scientific Council 23-27 October 2017 (+3 weeks)
Decision making meeting of the GFP 20-24 November 2017
Tentative date for starting the projects Spring 2018
Tentative date for termination of the projects Spring 2020-Spring 2021
Durata implementării unui proiect poate varia între 24 şi 36 de luni.
Consorţiul de bază a fiecărui proiect trebuie să includă minimum trei parteneri din diferite ţări specificate mai sus. Participarea unui partener eligibil pentru finanţare din Rusia – este obligatorie.
Informaţia mai detaliata privind apelul de concurs este anexată.