Premii


Concursul pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” pentru anul 2014

În conformitate cu Hotărârea CSŞDT nr. 2 din 15 ianuarie 2015, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” pentru anul 2014.

Concursul este deschis pentru participarea jurnaliştilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova şi întrunesc condiţiile stipulate în Regulamentul cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 2 din 14 ianuarie 2014

Dosarele şi cererile de participare la concurs se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, mun. Chişinău (bir. 322).

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi dosarelor – 29 ianuarie 2014.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM (tel. 022 270787) şi pe pagina web a AŞM: http://www.asm.md/. 27 23 37, 022 27 07 87).