Admitere


Concurs de admitere la Universitatea AŞM

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2009-2010, cu finanţare de la bugetul de stat:

 • pentru studii superioare de licenţă, ciclul I, învăţămînt la zi, cu durata de 3 ani, la specialităţile: filozofie, limbi şi literaturi, biologie, ştiinţe ale solului, ecologie, geografie, fizică, chimie, matematică;
 • pentru studii superioare de masterat, ciclul II, învăţămînt la zi, cu durata de 2 ani - la specialităţi din domeniile: ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte.

Studenţii înmatriculaţi la studii se asigură cu bursă şi cazare în cămin (parţial). Masteranzii vor fi angajaţi în cîmpul muncii la institutele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Actele pentru înscrierea la concurs se depun la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Str. Academiei, 3/2
Relaţii la tel.: 73 71 02, 73 80 16
www.edu.asm.md

Oferte educaţionale

STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ
Ciclul I
Locuri
STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT
Ciclul II
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE:
 • Filozofie şi comunicare
 • L. şi lit. română – l. engleză/franceză

 

15
15

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIOUMANISTE:
 • Globalizarea: istorie, politici, culturi
 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII:
 • Biologie
 • Biologie moleculară
 • Ştiinţe ale solului
 • Ecologie
 • Geografie

 

15
15
15
15
15

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII:
 • Biologie
 • Biologie moleculară
 • Ştiinţe ale mediului
FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE:
 • Fizică
 • Chimie
 • Matematică

 

15
15
15

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE:
 • Matematică şi informatică
 • Fizică
 • Chimie