Concursuri


Lansarea Concursului comun de Premii: Republica Moldova, Ucraina și Belarus

Academia de Știință a Moldovei (AȘM) în colaborare cu Academia Națională de Științe a Ucrainei șiAcademia Națională de Științe a Belarusei lansează Concursul comun de Premii pentru rezultate remarcabile, obținute în cercetări științifice comune, în domenii:
-          Științe naturale (1 premiu);
-          Științe tehnice (1 premiu);
-          Științe umaniste și sociale (1 premiu). 
Dreptul de a beneficia de prezentul premiu este deținut de consiliile academice ale instituțiilor științifice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, Ucrainei și Belarus; de academicieni și membri-corespondenți a Academiei de Științe a Moldovei, Ucrainei și Belarus.
Dosarele candidaților, îndeplinite în limba rusă, pot fi înaintate până la data de 1 octombrie 2017.
Datele de contact, cerințele tehnice de redactare a lucrărilor și materialelor necesare pentru aplicare la concursul în cauză, sunt atașate la prezentul anunț.