Concursuri


A demarat concursul pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) pentru anul academic 2019

 A demarat concursul pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) pentru anul academic 2019.

 Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2019 de burse de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” http://www.federationofscientists.org/WfsScholar02.asp) (Anexa 1) şi criteriile acestuia (Anexa 2). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS -http://www.federationofscientists.org/PlanetaryEmergencies/WfsPlntEmerg.asp:
a.       Apa (Water);limentarea (Food);
d.      Energia (Energy);
e.       Poluarea (Pollution);
f.       Limitele de dezvoltare (Limits of Development);
g.      Schimbările climaterice (Climatic Changes);
h.      Monitoringul planetar al planetei (Global Monitoring of the Planet);
i.        Proliferarea rachetelor si Apararea (Missile Proliferation and Defence);
j.    Ştiinţa şi tehnologia ţărilor în curs de dezvoltare (Science and Technology for Developing Countries);
k.      Substituirea organelor (Organ Substitution);
l.        Medicina şi Biotehnologia (Medicine and Biotechnology);
m.    Poluarea culturală (Cultural Pollution);
n.      Protecţia de la obiectele cosmice (Defence Against Cosmic Objects);
o.      Conversia resurselor militare (Conversion of Military Resources).
Valoarea unei burse este de circa 150 franci elveţieni lunar.
Concursul este adresat doctoranzilor anilor II şi III care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice sau universităţilor.
I. Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele acte perfectate în limba ENGLEZĂ (şi să fie prezentat obligatoriu în 2 exemplare):
1. Proiectul de cercetare (4-5 pag.) în unul din cele 15 domenii prioritare ale FMS (Anexa 3):
Proiectul va conţine:
- Denumirea direcţiei prioritare;
- Denumirea temei;
- Denumirea instituţiei;
- Numele aplicantului şi al conducătorului;
- Obiectivul proiectului;
- Argumentarea;
- Materiale şi Metode de cercetare utilizate;
- Volumul total de lucru divizat în 6 etape (a cîte 2 luni, Concluzie, Bibliografie);
- Proiectul trebuie să fie semnat de aplicant şi conducătorul ştiinţific şi ştampilat.
2. Formularul de aplicare (Application Form) completat în conformitate cu (Anexa 4).
3. CV aplicantului cu adresele de contact complete.
4. Lista publicaţiilor - stampilate, semnate de autor si confirmate de secretarul stiintifc al institutiei.

5. CV conducătorului cu adresele de contact complete.
6. Două scrisori de recomandare din partea a doi specialişti în domeniu (scrisorile să fie semnate şi ştampilate). Acestea trebuie să fie adresate Preşedintelui Federaţiei Mondiale a Savanţilor, dl. prof.    Antonino ZICHICHI.
7. O scrisoare de recomandare din partea conducătorului ştiinţific cu acordul de a fi conducător ştiinţific al aplicantului la bursa de excelenţă acordată de FMS. Aceasta trebuie să fie adresată Preşedintelui Federaţiei Mondiale a Savanţilor, dl. Prof.Antonino ZICHICHI.
8. Certificat de confirmare a notelor de admitere la doctorantură şi a examenelor de minim (cu nota medie nu mai puţin de 8) perfectate de institutia unde studiază aplicantul - stampilate.

II. Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 octombrie - 1 noiembrie 2018.
Dosarul pentru concurs urmează a fi prezentat personal de aplicantul bursei pîna la data de 1 noiembrie 2018, ora 17.00; adresa: mun. Chişinău, str. Academiei, 3, of. 440, dlui dr. conf. Nicolae STRATAN, reprezentantul FMS în Republica Moldova. Telefon de contact: 0-22-28-08-05, 069182113.