Conferences, seminars

Conferința științifică „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective”
Сводные данные международных конгрессно-выставочных мероприятий в области образования, науки и инноваций
Conferinţa ştiinţifi că cu participare internaţională Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lor
Sesiunea a VI-a a Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă AIAŞ și concursul “Cartea ştiinţifică-2012”
A 47-a ediție a Conferinței internaționale EUCHEM în domeniul stereochimiei
The list of scientific activities that will take place in 2011-2013
Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate
Psychological Aspects of Extremism Ideology Counteraction
Simpozion Internaţional - Humboldt Kolleg - Cooperation and Networking of Universities and Research Institutes
MEDITECH 2011
Seminarul ştiinţific „Chişinău – Centru ştiinţific internaţional în domeniul Chimiei Coordinative, Macrociclice şi Supramoleculare”
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători, ediţia a VIII-a
WATER – HISTORY, RESOURCES, PERSPECTIVES
„Cartografierea - între cadrul geografic şi codurile culturii”
The IX-th International Congress of the Scientific Society of Geneticists and Breeders of the Republic of Moldova, Chişinău, October, 21-22
Conferinţa internaţională Ştiinţifico-Practică „CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE INTERNAŢIONALIZĂRII”, ediţia a V-a
3rd International Scientific Conference on Energy and Climate Change
III Евразийский конгресс по медицинской физике и инженерии “Медицинская физика - 2010”
Problrme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare
Manifestari stiintifice planificate pentru organizare in 2008-2009
The Fourth World Science Forum
Space & global Security of Humanity
3rd OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy”
International Scientific Symposium ,, Plant Protection - Achievements and Perspectives
Vth International Symposium “Design and Synthesis of Supramolecular Architectures”
Conferinţa “Promovarea cooperării ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud şi Uniunii Europene”
Conferinţa Internaţională jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al A.Ş.M.
International Conference Chimia 2009
The 10th International Academic Conference on economic and social development
V Всеукраинская научно-практическая конференция
Россия: ключевые проблемы и решения
Международный форум по нанотехнологиям
Cantemireştii – o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII
ICT-event 2008
European City of Science, Paris – Grand Palais, 14-16 November 2008
Химия, структура и функция биомолекул - 2008
E-COMM-LINE 2008
ScanBalt Forum and Biomaterials Days 2008
MSCMP 2008
XVII th UCIC
XX Симпозиум "Современная химическая физика"
Third Edition of International Scientific Conference „Economic growth in conditions of internationalization”
XX International Congress of Genetics
RECETOX Summer School 2008
12th International Conference on Theoretical Aspects of Catalysis, June 25-29, 2008, Varna, Bulgaria
The Second Saint-Petersburg International Conference on NanoBiotechnologies, June 16-18, 2008, State Polytechnical University
International Workshop on Seismic Hazard and Seismic Risk Reduction in Countries Influenced by Vrancea Earthquakes, May 20, 2008, Chisinau, Moldova
23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition
COST Strategic Workshop on ‘Global Change and Sustainable Development in Mountain Regions'
ALQUIMIA FAIR 2008
Seminarul national AGEPI-OMPI „Managementul proprietatii intelectuale: inovarea, promovarea si transferul tehnologic”
PROMITHEAS Workshop
Conferinta Internationala a Tinerilor Cercetatori, editia a V-a
Economy and Transformation Management
ITSEC
International Symposium Magnetic Resonance in Condensed Matter
CFM-2007
Ecwatech-2008
V International Conference on Microelectronics
Beyond GDP
NANO-2007
Situaţia socială de dezvoltare a copiilor
Heat and Mass Transfer
Fundamentals of Medical Planning: a Two-Day Workshop in Support of Emergency Response in a Medical Environment, September 11-12, 2007
CPMS 2007
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
V International Conference on Microelectronics and Computer Science
Evghenii Pocotilov la 80 de ani
EuroScience Open Forum 2008 “Science for a better life”, Barcelona, July 18-2
Manifestările în domeniul energeticii şi-au încheiat lucrările
Conferinta Utilizatorilor Retelei Nationale
Savanţii din Europa au cunoscut o nouă ţară
Informatia si cunoasterea
Modern spectroscopy methods in biology and medicine