Foruri ştiinţifice, expoziţii

Evghenii Pocotilov la 80 de ani

2007-05-15
imagine

Universitatea de Stat din Moldova (USM) în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) Vă invită să participaţi la lucrările Conferinţei Internaţionale „Fizica structurilor cu dimensiuni reduse” consacrată jubileului de 80 de ani şi 60 ani de activitate ştiinţifico-didactică ale doctorului habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesorului universitar , membrului – corespondent al AŞM, membrului activ al Academiei Ştiinţelor Reale a Rusiei Evghenii Pocotilov care va avea loc pe adresa: MD-2009, str. A. Mateevici, 60, or. Chişinău, Republica Moldova în perioada 27-28 iunie 2007

Comunicările (orale ori poster) vor fi selectate în baza rezumatelor lucrărilor cu volumul de o pagină completă, pe care rugăm să le expediaţi pe adresa electronică a Comitetului de organizare [email protected] până la 25 mai 2007. Culegerea de rezumate va fi înmânată la înregistrarea participanţilor la Conferinţă. Pentru publicarea comunicărilor în revistele „Analele Ştiinţifice USM” (în limbile română, rusă sau engleză) şi „Moldavian Journal of the Physical Science” (în limba engleză) vă rugăm să transmiteţi Comitetului de organizare textul integral al comunicării până la finalizarea Conferinţei. Felicitările pot fi expediate pe adresa electronică a Comitetului de organizare până la demararea Conferinţei.

În vederea procesării şi editării volumului de rezumate, autorii sunt rugaţi să prezinte textul tezelor în formatul Word în limba română, rusă ori engleză în următoarea redacţie: A4; „Times New Roman” type font; 12pt; între rânduri intervalul 1,5; marginile: sus, stângă, dreapta – 2 cm, jos – 2,5 cm. Formulele, desenele şi subscriptul lor trebuie să fie de calitate înaltă şi fie incluse în text.

Titlul trebuie scris la începutul paginii cu „Times New Roman” type font, bold, 12 pt, centrat; numele complet al autorilor trebuie scris după titlu la intervalul 1,5 cu „Times New Roman” type font, italic, 12 pt, centrat; în continuare la un interval 1 cu „Times New Roman” type font, 12 pt, centrat se se indică denumirea şi adresa poştală a organizaţiei unde a fost îndeplinită lucrarea.

Referinţele bibliografice, care se scriu după textul de bază la intervalul 1,5 şi includ doar lucrările publicate, vor fi prezentate în felul următor:
• Monografii: numele complet al autorilor, denumirea monografiei, volumul, editura, anul editorii, pagina;
• Articole: numele complet al autorilor, denumirea revistei conform abreviaturilor internaţionale, volumul, pagini, anul editării;
• Brevete de invenţie: numele complet al autorilor, denumirea brevetului de invenţie, numărul, anul înregistrării, ţara;
• Teze de doctor şi doctor habilitat: numele complet al autorilor, denumirea, locul susţinerii, anul susţinerii

Referinţele bibliografice se numerotează şi se menţionează în text cu paranteze patrate.

Suplimentelor se va indica obligatoriu forma de prezentare a lucrării adică prezentare orală sau poster.