Конференции и семинары

Cantemireştii – o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII

2008-11-30

În cadrul programului de acţiuni al Academiei de Ştiinţe a Moldovei “2008-Anul Cantemir” pe data de 28 -29 noiembrie, 2008, va avea loc conferinţa ştiinţifică internaţională sub genericul „Cantemireştii– o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII”.

Conferinţa este organizată de Institutului de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M. şi va întruni peste 30 de participanţi din 8 ţări: Republica Moldova (23), Rusia (2), România (2), Ucraina (1), Turcia (2), Germania (1), Grecia (1) şi Polonia (1). Şapte rapoarte în plen vor fi prezentatae de savanţi din toate ţările participante. Lucrările conferinţei se vor desfăşura în două Secţii: Istorie (15 rapoarte) şi Literatura şi arte (6 rapoarte).

În cadrul conferinţei va avea loc lansarea volumului V din Colecţia „Academica” - Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008.

Coordonator şi redactor ştiinţific al volumului Acad. Andrei EŞANU.

 

Programul conferintei

9.00-9.30

Deschiderea oficială:
(Vineri, 28 noiembrie, Sala Azurie, Bulevardul Ştefan cel Mare, 1)
Academician Gheorghe DUCA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Cuvânt de salut:
Moderator: Mariana ŞLAPAC, dr. hab. în arte, vicepreşedinte al A.Ş.M.
Academician Ion DRUŢĂ Academician Dan BERENDEI, Prim-vicepreşedinte al Academiei Române

9.30 - 9.45

Lansarea volumului:
Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008 ( Colecţia „Academica”, vol.V.)
Acad. Andrei EŞANU, Coordonator şi redactor ştiinţific al volumului

9.45 - 10.30

Comunicările în plen:
Moderatori: acad. Dan BERENDEI, prim-vicepreşedinte al Academiei Române
Mariana ŞLAPAC, dr. hab. în arte, vicepreşedinte al A.Ş.M.

 1. Victor ŢVIRCUN, dr. în istorie, conferenţiar, Universitatea Pedagogică “Ion Ceangă”, Moştenirea Cantemireştilor: istoria şi contemporanietatea
 2. Constantin REZACHEVICI, dr. în istorie, prof. univ., Institutul „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Academia Română, Constantin Cantemir (1627-1693) – întemeietorul dinastiei Cantemireştilor
 3. Klaus BOCHMANN, prof. univ., Institutul Moldovei, Leipzig, Germania, Dimitrie Cantemir - principe, savant, reprezentant al istoriei culturii europene
 4. Andrei EŞANU, academician, I.I.S.D. al A.Ş.M. Dimitrie Cantemir şi Sud-Estul Europei după campania de la Prut

11.00 – 12.00

Comunicările în plen (continuare):
Moderatori: Constantin REZACHEVICI, dr. în istorie, prof. univ., Institutul „Nicolae Iorga”, Bucureşti,
Gheorghe BOBÂNĂ, dr.hab. în filos., I.F.S.Ş.P. al A.Ş.M.

 1. Ilona CZAMANSKA, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznan, Polonia, Dimitrie Cantemir- martor ocular al epocii
 2. Gheorghe BOBÂNĂ, dr.hab. în filos., I.F.S.Ş.P. al A.Ş.M., Filosofia istoriei în opera lui Dimitrie Cantemir
 3. Vladislav GROSUL, dr. în istorie, prof. univ., Institutul de Istoria Rusiei, Academia de Ştiinţe din Rusia, Дипломати-ческая деятельность Антиоха Кантемира

12.00 – 12.30

Discuţii pe marginea comunicărilor prezentate

12.30 – 14.00

Masa de prânz

14.00 – 16.00

Şedinţe pe secţiuni. Prezentarea referatelor

Secţia: ISTORIA
Moderatori: Florin MARINESCU, dr. în ist., prof. univ., Athena, Grecia,
Lilia ZABOLOTNAIA, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M.

 1. Florin MARINESCU, dr. în ist., prof. univ., Athena, Grecia, Mănăstirea Mira din Moldova, ctitorie a Cantemi-reştilor. După materialele inedite
 2. Larisa SVETLICINAIA, I.I.S.D. al A.Ş.M. Actele epocii cantemiriene în arhivele Ucrainei şi Rusiei
 3. С. В. ПАЛАМАРЧУК, к.и. н., доцент кафедры Права Придунайского филиала Межрегиональной Академии управления персоналом(Украина, г. Измаил) Хантемир и Буджакская орда
 4. Vladimir POTLOG, dr. în istorie, prof. univ., USM, Dimitrie Cantemir-istoricul
 5. Demir DRAGNEV, mem. cor., I.I.S.D. al A.Ş.M., Proble-mele economice în operele lui D. Cantemir
 6. Valentin CONSTANTINOV, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M., Ideologia puterii în opera lui D. Cantemir
 7. Lilia ZABOLOTNAIA, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M., Viaţa privată şi cotidiană în operele lui D. Cantemir
 8. Alina FELEA, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M., Imaginar şi mentalităţi în operele lui D. Cantemir
 9. Ioan CAPROŞU, dr. în istorie, prof. univ., Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi, Academia Română (Tema rezervată)
 10. Victor ŢVIRCUN, dr. în istorie, D.Cantemir şi societatea rusă din timpul lui Petru I
 11. Dumitru C. GRAMA, dr. în ist., prof. univ., I.I.S.D. al A.Ş.M., Dezideratele lui D.Cantemir vis-a-vis de evoluţia statului juridic al Moldovei după 1711
 12. Lilia POGOLŞA, Doctrina politică a lui Dimitrie Cantemir reflectată în tratatul de la Luţc din 1711
 13. Anatol LEŞCU, dr. în ist, Institutul Militar a Forţelor Armate Republicii Moldova, Cantemireştii în istoria militară a Moldovei
 14. Yusuf HALAÇOĞLU, dr. în ist., prof. univ.,Preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Turcia, Kantemiroğlu (Dimitri Cantemir)’nun ismanli tarihine katkisi (Özet)
 15. Jlber ORTAYLI, dr. în ist., prof. univ., Directorul Muzeului „Top Kapu” Tema rezervată

Secţia: LITERATURA ŞI ARTE
Moderatori: Silviu TABAC, dr. în ist., conf., I.P.C. al A.Ş.M.,
Сергей МАЛЫШКИН, к.и.н., РАН Москва

 1. Сергей МАЛЫШКИН, к.и.н., РАН Москва, Памятные места Кантемиров в Москве и подмосковье
 2. Ion HADÂRCĂ, scriitor, Limbajul poietic al operei Cantemirienii
 3. Irina CONDREA, dr.hab., prof.univ., decanul Facultăţii de Litere, USM, Repere semiotice în abordarea numelor proprii din „Istoria ieroglifică”
 4. Silviu TABAC, dr. în ist., conf., I.P.C. al A.Ş.M., Contribu-ţii la cunoaşterea stemelor familiei Cantemir
 5. Victor GHILAŞ, dr. în muzicologie, I.P.C., Artele vizuale aî preocupările familiei Cantemir
 6. Victoria FEDORENCO, dr. în arte, I.P.C. al A.Ş.M., Membrii familiei Cantemir-personaje ale piesei Druţiene

15.15 – 15.45

Pauza de cafea

15.45 – 17.00

Şedinţe pe secţiuni. Prezentarea referatelor (Continuare).
Discuţii pe marginea referatelor prezentate.

17.00 – 17.30

Închiderea lucrărilor conferinţei

Sâmbătă, 29 noiembrie, orele 8.00 – 12.00

Excursie