Конференции и семинары

Conferinţa Internaţională jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al A.Ş.M.

2009-05-26

În perioada 26-28 mai 2009 îşi va desfăşura lucrările Conferinţa Internaţională jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

               Lucrările conferinţei sunt structurate în trei secţiuni:
1.Chimie anorganică;
2.Chimie analitică, fizică şi ecologică;
3.Chimie organică şi bioorganică.
              
În cadrul secţiei de Chimie anorganică îşi va ţine lucrările a XVI-a Conferinţă "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry" (PMCSC).

                În cadrul conferinţei vor fi prezentate 20 comunicări plenare, 34 comunicări orale si 175 postere.

                Lucrările conferinţei se vor ţine în limbile română, engleză şi rusă.

                Deschiderea Conferinţei va avea loc la 26 mai, ora 9:00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare,1),  sesiunile se vor desfăşura în incintele Institutului de Chimie (str. Academiei, 3) şi a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a A.Ş.M. (str. Academiei, 5a).

                La eveniment vor fi prezenţi peste 150 reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice din domeniu, savanţi cu renume din 15 ţări ale lumii (România, Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus, Lituania, Italia, Belgia, Franţa, Germania, Spania, Polonia, Japonia, Israel, SUA, Moldova).

                Programul conferinţei.

                Sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Serviciul de presă al A.Ş.M.