Foruri ştiinţifice, expoziţii

APA – ISTORIE, RESURSE ŞI PERSPECTIVE

2010-11-10

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe din Austria
vă invită să participaţi la Conferinţa Internaţională

APA – ISTORIE, RESURSE ŞI PERSPECTIVE

5-7 Noiembrie 2010, Chişinău, Republica Moldova
Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Ştefan cel Mare, 1

Compusă doar din hidrogen şi oxigen, apa este mai mult decât o substanţă chimică simplă. Ea constituie, în primul rând, o condiţie vitală pentru toate formele cunoscute de viaţă. Deşi există în cantităţi remarcabile pe planeta noastră – acoperă mai mult de 70% din suprafaţa acesteia, dar numai un procent de apă din această rezervă poate fi utilizată de om.

Accesibilitatea apei potabile pure este fundamentală pentru întreţinerea vieţii în toate manifestările ei. Fiind esenţială în viaţa de zi cu zi a omului, asigurarea cu apă potabilă a comunităţilor umane constituie miza îmbunătăţirii calităţii vieţii. Conform statisticelor recente, în ultimele decenii, în unele regiuni ale globului situaţia privind accesul populaţiei la apa potabilă s-a îmbunătăţit. Însă, există multe altele viaţa cărora este afectată de insuficienţa apei potabile sau de accesul la sursa ei. Conform Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite, 1,1 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă.

Apei îi revine un rol principal şi în economia mondială. Toate ramurile economiei utilizează mai multă sau mai puţină apă, ea fiind de neînlocuit în procesele de producere. Agricultura ar fi absolut imposibilă fără apă şi ecologii exprimă tot mai convingător îngrijorarea comunităţii ştiinţifice mondiale privind reducerea resurselor de apă potabilă pură. Este evident impactul apei în schimbările climaterice. Omenirea se confruntă cu o criză de apă, care va fi mult mai gravă decât criza financiară de astăzi şi poate destabiliza economia mondială. În plus, bolile provocate de calitatea scăzută a apei cauzează 2.2 milioane de decese pe an, în acelaşi timp creşterea nivelului oceanului planetar şi inundaţiile sunt ameninţări grave pentru populaţia umană.

Abordările problematicii vizând apa, de regulă, încep de la forma sa lichidă, luându-se apoi în considerare formele solidă (gheaţă) şi gazoasă (vapori, abur) care sunt strâns legate în ciclul hidrologic.

În scopul elucidării importanţei eforturilor pentru asigurarea cu apă pura pentru consum, pentru a identifica problemele şi soluţiile lor şi explorarea rolului cultural al apei, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Academia de Ştiinţe a Austriei organizează Conferinţa Internaţională "APA - ISTORIE, RESURSE, PERSPECTIVE”.

Organizatorii Conferinţei Internaţionale îşi propun să întrunească în acelaşi spaţiu comunicaţional cercetători din diferite domenii ştiinţifice, începând cu reprezentanţii chimiei, fizicii şi continuând cu cei ai ştiinţelor umanistice.

Sunt binevenite prezentările ce se referă la resursele acvatice ale Moldovei.

Conferinţa se va desfăşura în următoarele sesiuni:

A. Fizica, chimia şi evoluţia apei pe Pământ
B. Resursele de apă ale Moldovei
C. Apa şi mediul ambiant

(a) Cantitatea şi la calitatea apei
(b) Apa ca hazard


D. Rolul cultural al apei

(a) Apa ca simbol
(b) Cultul apei în societatea tradiţională (folclor, muzică)
(c) Valenţele apei dimensionate în literatură şi poezie


E. Apa şi tehnologia

(a) Tehnologii de aprovizionare cu apă
(b) Tehnologii de tratare apei

Comitetul internaţional

 1. Gheorghe DUCA, acad., Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 2. Sigrid JALKOTZY-DEGER, acad., prof., dr., Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe din Austria
 3. Michael METZELTIN, acad., prof., dr., Austria
 4. Thede KAHL, prof., dr., Austria, Germania
 5. Bernhard PLUNGER, dr., Austria
 6. Herbert G. BOECHZELT, dr., Joanneum Research, Austria
 7. Muefit BAHADIR, prof., Institutul de Chimie a Mediului şi Dezvoltării Durabile, Germania
 8. Vladislav GONCHEARUC, acad., Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei
 9. Iuriy SCURLATOV, prof., Institutul de Chimie Fizică, Russia
 10. Matei MACOVEANU, prof., Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Romania
 11. Serghey PHILIPENKO, Universitatea de Stat din Tiraspol, Tiraspol, Moldova
 12. Margareta NICOLAU, dr., Romania

Comitetul local

 1. Ion GUCEAC, dr. hab., ASM, preşedintele comitetului
 2. Lazar CHIRICA, dr., Viceministrul Mediului
 3. Tudor LUPASCU, dr. hab.
 4. Dumitru UNGUREANU, prof.
 5. Tudor COLAC, dr.
 6. Lidia ROMANCIUC, dr.
 7. Viorica GLADCHI, dr.
 8. Elena ZUBCOV, dr.hab
 9. Sergiu PORCESCU
 10. Dorin LOZOVANU, dr.
 11. Varvara BUZILA, dr.
 12. Lucia NASTASIUC
 13. Diana PORUBIN, dr., secretarul comitetului

Forma de înregistrare pentru participare la conferinţă

Suportul tehnic şi organizaţional (Austria): Thede KAHL (Vienna, [email protected]), (Moldova) Diana PORUBIN, Lucia NASTASIUC –[email protected] (sau [email protected], [email protected])