Conferences, seminars

Conferinţa internaţională Ştiinţifico-Practică „CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE INTERNAŢIONALIZĂRII”, ediţia a V-a

2010-10-20
imagine

Conferinţa internaţională Ştiinţifico-Practică „CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE INTERNAŢIONALIZĂRII”, ediţia a V-a
2010-10-20
21-22 octombrie 2010, Chişinău, Moldova

Conferinţa are drept scop primordial iniţierea dezbaterilor ştiinţifice, efectuarea schimbului de opinii, acordarea posibilităţii savanţilor din Moldova şi de peste hotare de a exprima reflecţii ştiinţifice prin intermediul celor mai recente cercetări din domeniu.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în cadrul următoarelor secţiuni:
• Politici şi modele de creştere economică
• Suportul financiar pentru creştere durabilă
• Politici sociale şi piaţa muncii
• Politici economice şi sociale pentru Integrarea Europeană


Conferinţa internaţională Ştiinţifico-Practică „CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE INTERNAŢIONALIZĂRII” este organizată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.

Pliantul conferinţei

[email protected]
www.iefs.md
 
 
 

Detalii...