Конференции и семинары

„Cartografierea - între cadrul geografic şi codurile culturii”

2010-11-04
imagine

În perioada 2-4 noiembrie 2010, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Moldova în colaborare cu: Academia de Ştiinţe din Moldova, Academia Română (Institutul de Geografie); Academia de Ştiinţe din Austria; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Stat Tiraspol; Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi; Trimetrica; AsociaţideGeografie şi Etnologie din Moldova organizează
 

Conferinţa Internaţională
„Cartografierea - între cadrul geografic şi codurile culturii”

Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe data de 4 noiembrie orele 10.00 – 17.30, în incinta Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, str. M. Kogălniceanu, 82

Tematica conferinţei va include o serie de subiecte cum ar fi:
- Cartografia ca ştiinţă aplicativă şi interdisciplinară;
- Apariţia şi evoluţia hărţilor, realizări cartografice în spaţiul românesc şi Sud-Est European;
- Areale, regiuni şi limite din perspectiva studiilor interdisciplinare. Frontiere naturale şi culturale, limite reale şi imaginare, existente şi create;
- Harta şi atlasele ca rezultat ştiinţific şi ca sursă a cercetărilor;
- Specificul cartografiei în diferite discipline. Interferenţe ştiinţifice;
- Etnicitatea: regionare, continuitate şi limite, interferenţe şi specific, cultura materială şi spirituală, reflectate prin cartografiere;
- Cartografia ca artă, complimentare cartografico-heraldică, simbolism al reprezentărilor;
- Instrumente de lucru, tradiţionale şi moderne, de la hărţi clasice la Sisteme Informaţionale Geografice;
- Hărţile şi muzeografia: patrimoniul cartografic reflectat în colecţii muzeale, instituţionale şi particulare;
- Harta ca reper al cercetărilor detaliate şi studiilor de caz în diversele ştiinţe.

Pentru persoanele interesate este lansată invitaţia de implicare în organizarea conferinţei prin participare cu comunicări ştiinţifice, prezentarea diverselor materiale şi proiecte cartografice. Termenul de prezentare a titlului comunicării – 29 octombrie 2010.

Lucrările conferinţei se vor ţine în limbile română, engleză, rusă.
Taxă de participare NU se percepe.
Materialele conferinţei vor fi editate integral într-un volum.

Agenda conferinţei va include vizitarea Expoziţiei Hărţi istorico-etnografice (Moldova, spaţiul românesc şi Sud-Estul Europei); prezentarea revistei „Geopolitica”, Bucureşti; prezentarea publicaţiilor: MNEIN, Academia Română, Academia de Ştiinţe din Austria; aplicaţie de teren în Tiraspol, Bender, Chiţcani; discuţii, masă rotundă.
Pe final, participanţilor vor fi înmânate diplome de participare.

Informaţii suplimentare:
Coordonator al conferinţei:
dr. Dorin Lozovanu, [email protected], tel. (+373) 079693857 begin_of_the_skype_highlighting              (+373) 079693857      end_of_the_skype_highlighting

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM, tel 27-23-37