Foruri ştiinţifice, expoziţii

Problrme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare

2010-04-08
imagine

La data de 8 aprilie 2011 începînd cu ora 10.00,  în Sala azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare, 1) va avea loc Conferinţa ştiinţifică consacrată problemelor actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova
Organizatori:
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Universitatea de Stat din Moldova
Comitetul ştiinţific
Duca Gheorghe – preşedinte al AŞM
Ciocanu Gheorghe – rector al USM
Furdui Teodor – prim-vicepreşedinte al AŞM
Canţer Valeriu – preşedinte al CNAA
Tighineanu Ion – vicepreşedinte al AŞM
Şlapac Mariana – vicepreşedinte al AŞM
Guceac Ion - secretar ştiinţific general al AŞM
Gagim Ion - academician-coordonator al Filialei Bălţi a AŞM
Ababii Ion– rector al USMF „N.Testemiţanu”
Bostan Ion – rector al UTM
Belostecinic Grigore – rector al ASEM
Galben Andrei - rector al ULIM
Popa Andrei - rector al Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul
Pogolşa Lilia - director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Revenco Mihail – prorector pentru activitate ştiinţifică, USM


Сomitetul de organizare
Rotaru Anatol
Prisăcari Viorel
Gaugaş Petru
Gonţa Gheorghe
Gaindric Constantin
Andronic Larisa
Lisii Tatiana
Tiron Ştefan
Porcescu Sergiu
Roşca Alfreda
Guţu Vladimir


Tematica conferinţei
 Organizarea şi autoorganizarea ştiinţei moderne
 Problemele finanţării sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare
 Direcţiile prioritare în sfera ştiinţei şi inovării
 Valorificarea economică a rezultatelor ştiinţifice. Parteneriatul public - privat
 Infrastructura sferei ştiinţei şi inovării
 Excelenţa în cercetare, dezvoltare şi inovare. Expertiza ştiinţifică
 Cooperarea internaţională în domeniul
cercetării şi inovării

Lucrările vor fi depuse într-un exemplar pe suport de hârtie şi în format electronic nu mai târziu de data limită indicată.

Materialele ce vor corespunde tematicii conferinţei şi vor întruni cerinţele înaintate faţă de o lucrare ştiinţifică vor fi publicate, fiind incluse într-o culegere colectivă.
Redactarea lucrărilor
Titlul – font 14, Times New Roman, Bold; autorii (nume, prenume) centrat, apartenenţa instituţională - font 12, Times New Roman, italic, centrat; textul – maxim patru pagini de format A4, font 12, Times New Roman, spaţiere 1,5; câmp: stânga – 3.0 cm, sus / jos – 2.0 cm, dreapta - 1,5 cm
La expedierea prin poşta electronică denumirea fişierului va coincide cu numele primului autor.
Date importante
Dată limită de depunere a lucrărilor – 10.03.2011

Persoane de contact

Gaugaş Petru– telefon (+373 22) 57 77 49
e-mail: [email protected]

Tiron Ştefan – telefon (+373 22) 57 76 79
e-mail: [email protected]

Lîsii Tatiana – telefon (+373 22) 29 48 63
e-mail: csa_tania @yahoo.com
 

Detalii...