Foruri ştiinţifice, expoziţii

Conferința științifică „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective”

2015-09-25

Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Institutul de cercetări pentru Culturile de câmp „Selecția” vă invită la Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internaţională consacrată problemelor, realizărilor și perspectivelor științei și inovării în nordul Republicii Moldova.

Evenimentul va avea loc la 25 septembrie 2015, U.S.B. „Alecu Russo”, Filiala Bălți a AȘM, str. Puşkin 38, blocul I, sala Polivalentă

Secțiuni:
1. Tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic;
2. Științe ale naturii, ecologice și agricole;
3. Științe economice;
4. Științe socio-umane, ale educației și arte;
5. Drept și jurisprudență.

Conferința va constitui un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniile: tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic, științe ale naturii, ecologice și agricole, științe socio-umane, științe ale educației și arte, economie și drept pentru a cunoaşte preocupările şi realizările cadrelor științifice și rezidenților Incubatoarelor de inovare și Parcurilor științifico-tehnologice din arealul de nord al Republicii Moldova în domeniul tematicii abordate, iniţierea de noi contacte între specialişti, instituţii din ţara şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativităţii cercetătorilor științifici, identificarea şi utilizarea de noi tehnici și tehnologii inovaționale, abordarea unor proiecte şi participări la programe de instruire și consultanță științifică europene.

Solicităm respectuos doritorilor expedierea lucrărilor la adresa electronică: [email protected]

Lucrările urmează a fi depuse în format electronic nu mai târziu de termenul limită indicat.

Materialele care vor corespunde tematicii şi vor întruni cerinţele înaintate faţă de o lucrare ştiinţifică, vor fi prezentate de autori în cadrul conferinţei şi vor fi publicate în culegerea de materriale ale conferinței.

Invitația-program