Direcţia relaţii externe


NASTASIUC Lucia (+373 22) 54 29 50Sef adjunct directie
VÎRȚAN Larisa(+373 22) 21 25 47Specialist principal
BODRUG Irina(+373 22) 27 05 02Specialist superior

Direcţia Relaţii Externe (DRE) este subdiviziune a aparatului administrativ al CSŞDT al AŞM, constituită în conformitate cu articolul 87 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.

Funcţiile DRE:

  1. participă la elaborarea şi promovarea strategiei dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării, integrării europene şi cooperării internaţionale;
  2. organizează colaborarea cu partenerii din străinătate în sfera ştiinţei şi inovării în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi tratatelor, încheiate între AŞM şi alte Academii, universităţi şi organizaţii similare de peste hotare în scopul realizării atribuţiilor sale;
  3. coordonează şi monitorizează activităţile privind elaborarea şi realizarea cadrului juridic al sferei ştiinţei şi inovării în domeniul integrării europene şi cooperării internaţionale;
  4. propune măsuri adecvate pentru realizarea obiectivelor preconizate;
  5. colaborează cu alte subdiviziuni ale CSŞDT al AŞM, cu autorităţile publice centrale şi cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării.