Deputy Executive Director

   
 
Name:      Vieru Mihai
Speciality:     
E-mail:      [email protected]
Web:      www.asm.md
Phone:      (+373) 22 27 00 00
 

Data naşterii

1954, 27 aprilie

Studiile

Superioare (Institutul Politehnic, Chişinău, 1974-1979)

Specialitatea

Inginer (facultatea urbanism şi arhitectură, drumuri auto)

Stagiu după specialitate

22 ani

Perfecţionarea calificaţiei

- Institutul Republican de perfecţionare a cadrelor, Chişinău, 1981
- Institutul de specialitate din Kiev, Ucraina,1986 
- Academia de Administrare Publică pe lingă Guvernul Republicii Moldova, 2001, la tema: „Dezvoltarea durabilă prin modernizarea urbanismului, construcţiilor şi deservirii comunale”.

Activitatea profesională

- 1979-1985-maistru, şef de şantier Coloana Mobilă Mecanizată Nr.8, Lipcani. 
- 1985-1987-Inginer-şef, Şef al Direcţiei Raionale de Exploatare a Drumurilor. 
- 1987-1999 - Vice preşedinte al Comitetului Executiv raional Briceni оn problemele Construcţiei Gospodării comunale, Drumuri, Transport, Energetică. 
- 1999-2002 - Şeful Direcţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri al Consiliului Judeţean Edinet. 
- 2002 – 2004 – vice-ministru al ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului. 
- 2004 – 2008 – vice-director al şefului Cancelariei Guvernului Republicii Moldova. 
- 2008 – prezent - Vice-director executiv al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică