CSSDT meetings

2018-02-16
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 16 februarie 2018

La 16 februarie curent, ora 10.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa ad-hoc a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.

În programul de lucru sunt incluse probleme ce vizează activitatea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

La şedinţă sunt invitaţi membrii Consiliului Suprem, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, şefii de direcţii din cadrul Consiliului Suprem.

2018-02-08
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 9 februarie 2018

La 9 februarie curent, ora 13.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa extinsă a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, în cadrul căreia va fi examinat proiectul Hotărârii de Guvern privind Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

La şedinţă sunt invitaţi membrii CSŞDT al AŞM, membrii AȘM, reprezentanți ai Consiliului Rectorilor, prorectorii pentru știință ai universităților, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, directorii institutelor de cercetare, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.

Agenda ședinței

2018-02-06
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 6 februarie 2018

La 6 februarie curent, ora 13.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, consacrată audierii rapoartelor privind activitatea Secțiilor de științe ale AȘM, Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Centrului Proiecte Internaționale, Liceului și Universității AȘM în anul 2017.

La şedinţă sunt invitaţi membrii CSŞDT al AŞM, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, directorii institutelor de cercetare, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.

Agenda ședinței

2018-02-01
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 1 februarie 2018

La 1 februarie curent, ora 13.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.

În programul de lucru sunt incluse probleme ce vizează activitatea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

La şedinţă sunt invitaţi membrii CSŞDT al AŞM, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.

2017-12-21
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 21 decembrie 2017

La 21 decembrie curent, ora 13.00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AŞM.

În programul de lucru sunt incluse probleme ce vizează activitatea organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării.

La ședință sunt invitați membrii Consiliului Suprem, conducerea Secțiilor de științe, șefii de direcții din cadrul Consiliului Suprem, directorii organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării.

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [29]