CSSDT meetings


 
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 6 februarie 2018

La 6 februarie curent, ora 13.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, consacrată audierii rapoartelor privind activitatea Secțiilor de științe ale AȘM, Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Centrului Proiecte Internaționale, Liceului și Universității AȘM în anul 2017.

La şedinţă sunt invitaţi membrii CSŞDT al AŞM, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, directorii institutelor de cercetare, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.

Agenda ședinței