CSSDT meetings


 
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 9 februarie 2018

La 9 februarie curent, ora 13.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa extinsă a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, în cadrul căreia va fi examinat proiectul Hotărârii de Guvern privind Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

La şedinţă sunt invitaţi membrii CSŞDT al AŞM, membrii AȘM, reprezentanți ai Consiliului Rectorilor, prorectorii pentru știință ai universităților, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, directorii institutelor de cercetare, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.

Agenda ședinței