Заседания ВСНТР


 
Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 16 februarie 2018

La 16 februarie curent, ora 10.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc şedinţa ad-hoc a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.

În programul de lucru sunt incluse probleme ce vizează activitatea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

La şedinţă sunt invitaţi membrii Consiliului Suprem, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, şefii de direcţii din cadrul Consiliului Suprem.