ASM charter

Statutul Academiei de Ştiinte a Moldovei, în continuare Academia, a fost elaborat  în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi a altor acte legislative ale Republicii Moldova.