Zugrăvescu Dorel, membru de onoare


Data naşterii:  1930-11-25
Specialitatea:  Stiinte terestre
Secţia Fizice şi Inginereşti