Jarcutchi Ion


Telefon:  (0373 22) 27 21 07
E-mail:  ijarcutschi[at]asm.md, sociouman[at]asm.md
Data naşterii:  1948-06-29
 

Născut la 29 iunie 1948.

Istoric, specialist în domeniul istoriei naţionale epocii moderne.

Doctor în istorie (1984), conferenţiar cercetător (1995).

După absolvirea Universităţii de Stat din Moldova şi a doctoranturii Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1977) a lucrat în calitate de cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, şef de sector la Institutul de Istorie (1977-1995), şef al Secţiei organizare a ştiinţei a Prezidiului Academiei de Ştiinţe (1995-2004), secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte (din 2005).

Aria preocupărilor ştiinţifice cuprinde mai multe domenii de cercetare privind dezvoltarea social-economică a spaţiului din stînga Nistrului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, lupta diplomatică în ajunul şi în perioada încheierii tratatului de pace ruso-turc de la 28 mai 1812, istoria ştiinţei din Moldova.

Autor a peste 70 de lucrări ştiinţifice, inclusiv a studiilor monografice şi de sinteză „Развитие промышленности и торговли в левобережных районах молдавского Поднестровья в пореформенный период (1861-1905)” (1985), „Pacea de la Bucureşti (din istoria diplomatică a încheierii tratatului de pace ruso-turc de la 16 (28) mai 1812)” ( în colaborare, 1992), „Academicieni din Basarabia şi Transnistria (a doua jumătate a sec. XIX – prima jumătate a sec. XX)” (în colaborare, 1996), „История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней” (în colaborare, 1997, 2002, 2004), „Din istoria Transnistriei (în contextul istoriei naţionale)” (în colaborare, 2001), „Academia de Ştiinţe a Moldovei: istorie şi contemporaneitate. 1946 - 2006” (în colaborare, 2006), „O istorie a regiunii Transnistrene din cele mai vechi timpuri pînă în prezent” (în colaborare, 2007).

Laureat al Premiului Prezidiului Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti (1988), menţionat cu Medalia „60 de ani ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (2006), Diploma de Recunoştinţă (1996) şi Diploma de Onoare (1998) ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.