Агентство по Инновациям и Трансферу Технологий

Директор CHIRCA Roman
Телефон +373 22 88 25 60
Факс +373 22 88 25 60
Адрес str.Mioriţa 5, et.4, MD-2028, Chisinau, Republica Moldova
E-mail [email protected]
Веб www.aitt.md

STRUCTURA APARATULUI ADMINISTRATIV AL AGENTIEI:

    * Sectia dezvoltare, monitorizare si evaluare
    * Sectia marketing si transfer tehnologic

ATRIBUTIILE AITT:

    * realizeaza politica de stat in domeniul inovare si transfer tehnologic;
    * monitorizeaza activitatile de inovare si transfer tehnologic;
    * elaboreaza propuneri de perfectionare a cadrului legislativ-normativ in sfera inovare si transfer tehnologic;
    * stabileste directiile strategice ale activitatii de inovare si transfer tehnologic, reflectate in programe si proiecte de toate nivelurile;
    * elaboreaza, evalueaza si monitorizeaza programele si proiectele de inovare si transfer tehnologic;
    * anunta si organizeaza concursuri ale proiectelor de inovare si transfer tehnologic;
    * organizeaza inregistrarea de stat si evidenta programelor si proiectelor de inovare si transfer tehnologic;
    * organizeaza expertiza de fezabilitate a tematicii si rezultatelor tehnico-stiintifice;
    * determina volumul alocatiilor financiare pentru sustinerea programelor si proiectelor de inovare si transfer tehnologic, care se aproba de CSSDT;
    * participa la realizarea parteneriatului dintre organizatiile din sfera stiintei si inovarii, institutiile de invatamint superior si intreprinderile de producere;
    * stimuleaza inovarea si transferul tehnologic, absorbtia si difuzia rezultatelor de cercetare-dezvoltare in mediul socio-economic;
    * coordoneaza procesul de creare a infrastructurii in sfera inovare si transfer tehnologic;
    * elaboreaza si propune spre aprobare infrastructura in domeniul inovare si transfer tehnologic;
    * organizeaza expozitii ale realizarilor din sfera inovare si transfer tehnologic;
    * acorda asistenta specializata in sfera inovare si transfer tehnologic;
    * asigura utilizarea eficienta si conform destinatiilor a alocatiilor de la buget, a fondurilor si mijloacelor extrabugetare si prezinta in termenele stabilite dari de seama respective;
    * efectueaza cheltuieli pe parcursul anului bugetar in limita alocatiilor aprobate in devizele de cheltuieli, planurile de finantare, devizele de venituri si cheltuieli din fondurile si mijloacele extrabugetare;
    * extinde sursele de investitii pentru finantarea activitatilor de inovare si transfer tehnologic, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    * prezinta, in termenele stabilite, dari de seama privind activitatea, precum si executarea devizelor de cheltuieli si de venituri si a cheltuielilor din fondurile si mijloacele extrabugetare, alte dari de seama aditionale;
    * efectueaza cercetari de marketing referitor la necesitatile economiei nationale;
    * contribuie la comercializarea produselor, tehnologiilor, serviciilor inovative create;
    * contribuie la asigurarea subiectilor activitatii de inovare si transfer tehnologic cu informatie actuala in domeniul respectiv;
    * asigura ajustarea activitatilor de inovare si transfer tehnologic la standardele europene;
    * creeaza banci de date privind activitatea in sfera inovare si transfer tehnologic;
    * reprezinta Republica Moldova in organizatiile internationale din domeniul inovare si transfer tehnologic;
    * exercita alte atributii stabilite de Asambleia Academiei de Stiinte a Moldovei, CSSDT.

DOMENIUL

Agentia practica urmatoarele genuri de activitate:

    * coordonarea, stimularea si implementarea mecanismelor activitatii de inovare si transfer tehnologic;
    * constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic;
    * extinderea relatiilor de colaborare cu organismele internationale in domeniul inovare si transfer tehnologic;
    * elaborarea proiectelor in domeniul inovare si transfer tehnologic;
    * prestarea serviciilor de consulting si marketing in sfera inovare si transfer tehnologic;
    * organizarea conferintelor, expozitiilor, targurilor cu prezentarea realizarilor din sfera inovare si transfer tehnologic;
    * orice gen de activitate neinterzis de legislatia in vigoare, care tine de realizarea scopurilor prevazute de Regulamentul AITT, aprobat prin Hotararea Asambleiei Academiei de Stiinte a Moldovei, nr. 8 din 29.10.2004.